Niebieski

Producent flag ul. Kopernika 9, 44-325 Mszana

Regulamin

Sklep internetowy flagi-sklep.pl, działa pod adresem www.flagi-sklep.pl i prowadzony jest przez Niebieski Andrzej Zenker Mszana 44-325  ul Kopernika 9   o numerze NIP 647-222-78-66, o numerze REGON 240063954

Składanie zamówień

1. Realizacja sprzedaży w sklepie www.flagi-sklep.pl – zwanym dalej Sklepem, odbywa się według niniejszego regulaminu.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed      zawarciem umowy sprzedaży.
4. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.
5. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.
6. Potwierdzeniem zakupu jest wiadomość wysłana elektronicznie na adres mailowy Klienta, podanym w trakcie dokonywania zakupów oraz faktura wystawiona na dane podane przez Klienta.

Realizacja zamówienia, płatności

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.
9. Płatności można dokonać na cztery sposoby:
  • płatności online obsługiwane przez PayU
  • przelew bankowy
  • za pobraniem kurierskim
  • odbiór osobisty – płatność gotówką w siedzibie Sklepu

10. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon .

Odbiór towaru, zwrot towaru

11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości Klient.
12. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.

  • W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
  • O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (667007792 lub sklep@flagi-niebieski.pl)
  • W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (667007792 lub sklep@flagi-niebieski.pl).
  • W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

13. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2 ust 1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art. 10 ww. ustawy, poza wyjątkami ust 3 (zwrot dotyczy tylko towaru nie zakupionego bezpośrednio w siedzibie sklepu).
Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
Koszty przesyłki do klienta ponosi Sklep, koszt przesyłki zwrotnej Klient.
Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

Dane osobowe

14. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.
15. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
Płatności obsługuje